Hoppa till innehåll på sidan

Hur vet vi om vi får kamerabevaka med stöd av artikel 6.1 f (intresseavvägning) i dataskyddsförordningen?

Är ni en privat verksamhet som inte behöver tillstånd till kamerabevakning är det troligt att ni måste basera er kamerabevakning på en intresseavvägning. Det krävs då att behandlingen är nödvändig för ett berättigat intresse och att den bevakade personens intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre än det berättigade intresset. En tumregel är att den som fick kamerabevaka enligt den gamla kameraövervakningslagen även får kamerabevaka med stöd av en intresseavvägning.

Ett berättigat intresse kan t.ex. vara bevakning för säkerhet och brottsförebyggande ändamål. Detta intresse måste ställas mot intresset att inte bli filmad hos den som blir föremål för bevakningen. Intresset att inte bli filmad kan variera beroende på vilken plats kameran filmar. Ni bör även utgå från vad den registrerade rimligen kan förvänta sig på den platsen som kameran filmar.

Bedriver ni en butik och vill filma den öppna butiksytan i syfte att förhindra och utreda snatteri väger ert intresse tyngre än kundens intresse av att inte bli filmad. Däremot väger inte ert intresse tyngre än kundens intresse av att exempelvis inte bli filmad inne i butikens omklädningsrum.

Myndigheter får aldrig kamerabevaka med stöd av en intresseavvägning när de ägnar sig åt myndighetsutövning. Sådan kamerabevakning ska istället ske med stöd av artikel 6.1 e).

Senast uppdaterad: 15 april 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning