Hoppa till innehåll på sidan

Krävs det tillstånd för att få filma med en drönare?

Om filmningen sker vid myndighetsutövning eller någon som utför en uppgift av allmänt intresse

Om den som bedriver bevakning är en myndighet eller utför en uppgift av allmänt krävs tillstånd om drönaren kommer användas för varaktig eller regelbunden personövervakning på en plats dit allmänheten har tillträde.

Om drönaren används i annat syfte än att bevaka personer, exempelvis för olika typer av mätningar eller besiktningar, och om användaren ser till att personer varken varaktigt eller regelbundet upprepat fångas av kameran på ett sätt som gör det möjligt att identifiera dem är kamerabevakningslagen inte tillämplig. Så kan ske genom att kameran slås på först när kameran når en viss höjd eller när drönaren flyger över ett område där människor normalt inte uppehåller sig. Kamerabevakningslagen blir inte heller tillämplig om enstaka identifierbara personer helt kortvarigt hamnar i kamerans upptagningsområde, så länge det inte sker regelbundet.

Om filmningen sker av privatperson eller en rent privat verksamhet

I det fall bevakningen bedrivs av en privatperson eller en rent privat verksamhet som inte utför en uppgift av allmänt intresse krävs inte tillstånd enligt kamerabevakningslagen. Däremot måste den som utför kamerabevakningen följa reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

Senast uppdaterad: 3 maj 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning