Hoppa till innehåll på sidan

När kan man få tillstånd till att kamerabevaka?

IMY gör alltid en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet och kommer ge tillstånd till kamerabevakning om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad.

Vid bedömningen av intresset av kamerabevakning beaktar IMY särskilt om bevakningen behövs för att

  1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom,
  2. förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar,
  3. utöva kontrollverksamhet,
  4. förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verkningarna av inträffade olyckor, eller
  5. tillgodose andra därmed jämförliga ändamål.

Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli bevakad ska det särskilt beaktas 1. hur bevakningen ska utföras, 2. om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet ska användas, och 3. vilket område som ska bevakas.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning