Hoppa till innehåll på sidan

Vad är det för skillnad på dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen?

Dataskyddsförordningen gäller för all personuppgiftsbehandling, vilket även innefattar personuppgiftshantering i bild. Dataskyddsförordningen är en EU-rättsakt och gäller framför svensk lag.

Kamerabevakningslagen är en kompletterande svensk nationell lagstiftning och gäller för dig som kamerabevakar i Sverige. Kamerabevakningslagen ställer bl.a. krav på tystnadsplikt avseende det inspelade materialet och förhandlingsskyldighet för arbetsgivare innan bevakningskameror sätts upp. I det fall den som kamerabevakar gör det på en plats dit allmänheten har tillträde och är en myndighet (eller utför en uppgift av allmänt intresse) krävs dessutom tillstånd enligt kamerabevakningslagen. Oavsett om kamerabevakningen kräver tillstånd eller inte så ska reglerna om personuppgiftsbehandling i dataskyddsförordningen alltid följas.

Senast uppdaterad: 26 april 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning