Hoppa till innehåll på sidan

Vad händer med de tillstånd som länsstyrelsen har beviljat avseende kamerabevakning med drönare efter den 1 augusti 2017?

Om er verksamhet inte längre måste ha tillstånd upphör tillstånden att gälla. Ni måste istället följa de regler som följer av dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Om ni följer de villkor som angavs i ert tillstånd talar det starkt för att ni även kommer leva upp till de krav som ställs i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Om kamerabevakningen utförs av en myndighet eller någon annan som utför en uppgift av allmänt intresse ska ni fortsatt ha tillstånd även efter den 1 augusti 2018. Tidigare beviljade tillstånd för dessa fortsätter att gälla.

Senast uppdaterad: 15 april 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning