Hoppa till innehåll på sidan

Inkasso

Om du inte betalar en räkning i tid kan den som ska ha pengarna (borgenären) vidta inkassoåtgärder mot dig som ska betala (gäldenären).

Sen med en räkning? Vad kan hända?

Ofta får du ett brev med inkassokrav. Borgenären kan själv driva in sina pengar eller anlita ett inkassobolag. Ibland kan du först få en påminnelse om att betalningsdatumet har passerat, men vissa företag skickar inkassokrav direkt. Det är tillåtet.

Vad är inkassoåtgärder?

En inkassoåtgärd är ett krav eller annan påtryckning mot gäldenären att betala sin skuld.

Exempel på inkassoåtgärder är

  • ett kravbrev till en gäldenär där det står att borgenären kommer att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden om gäldenären inte betalar inom viss tid eller
  • att borgenären hotar med att säga upp ett avtal eller avbryta en löpande leverans av till exempel bredband för att gäldenären inte har betalat i tid.

Betalningspåminnelser eller upplysning om framtida inkasso är däremot inte inkassoåtgärder.

Vad gör du om du får ett inkassokrav?

Stämmer kravet ska du betala skulden, inklusive ränta och inkassokostnad, inom den tid som står i inkassokravet. Kan du inte betala i tid ska du kontakta den som har skickat kravet och försöka komma överens om en lösning, till exempel en avbetalningsplan.

Om du har betalat inkassokravet, men för sent, är det viktigt att du hör av dig och talar om att betalningen är på väg. Annars riskerar du att borgenären hinner gå vidare med kravet och ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det medför ofta extra kostnader för dig.

Om du tycker att kravet är felaktigt bör du bestrida det omgående, inom den tid som står i inkassokravet. Du bestrider kravet till den som har skickat det, helst skriftligt exempelvis via mejl. Motivera varför du inte tycker att du är skyldig att betala.

Tips: Spara alla kvitton, brev och mejl i ärendet.

 

Ett inkassokrav ger ingen så kallad betalningsanmärkning i kreditupplysningsbolagens register. Men om du varken betalar eller bestrider kravet kan det leda till att du får en betalningsanmärkning i ett senare skede.

Betalningsanmärkningar

Rättsliga åtgärder

Om du trots inkassoåtgärderna inte betalar kan borgenären gå vidare med rättsliga åtgärder för att slå fast att du är skyldig att betala, och hur mycket.

De vanligaste rättsliga åtgärderna är att borgenären ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden eller ansöker om stämning hos tingsrätten.

När Kronofogden har meddelat ett utslag eller tingsrätten har meddelat en dom kan borgenären ta hjälp av Kronofogden för att driva in skulden.

Kronofogdens verksamhet

God inkassosed

Inkassolagen och god inkassosed reglerar hur inkassoverksamhet får bedrivas. God inkassosed innebär bland annat att inkassoåtgärder inte får innebära onödiga kostnader eller trakasserier mot gäldenären.

Vad som är god inkassosed framgår av:

Inkassoombud och krav på tillstånd

Det är vanligt att en borgenär anlitar ett annat bolag för att få hjälp med inkassoåtgärder för att driva in fordringar. Det andra bolaget är då ett inkassoombud.

Den som vidtar inkassoåtgärder för andras räkning, eller övertar fordringar för att driva in dem, ska som huvudregel ha tillstånd för sin inkassoverksamhet.

Den som driver in egna fordringar (egeninkasso) eller hos bolag i samma koncern (koncerninkasso) behöver inget tillstånd men måste följa inkassolagen och god inkassosed.

Vad gör IMY?

Vår uppgift är att se till att inkassolagen och god inkassosed följs. De som vill bedriva inkassoverksamhet ska i vissa fall söka tillstånd hos oss och vi kan göra tillsyn för att se att de och andra som bedriver inkassoverksamhet följer inkassolagen och god inkassosed.

Om du anser att du har utsatts för inkassoåtgärder som strider mot god inkassosed kan du vända dig till oss med frågor och lämna klagomål. Vi kan inte agera ombud för någon eller avgöra tvister.

Klagomål om inkasso

Senast uppdaterad: 13 september 2021
Sidans etiketter Inkasso