Gå till innehållet

Får vi mäta arbetstagares kroppstemperatur?

Att mäta enskildas kroppstemperatur är ett betydande integritetsintrång. Att bedöma arbetsgivares rätt att göra kontroller och arbetstagares skyldighet att genomgå kontrollerna styrs dock i huvudsak av arbetsrättsliga regler och omfattas inte av IMY:s befogenheter som tillsynsmyndighet.

Om en arbetsgivare väljer att registrera personuppgifter från kontrollen, till exempel i ett it-baserat besökssystem, omfattas däremot den behandlingen av dataskyddsförordningen och därmed IMY:s befogenheter som tillsynsmyndighet. En sådan registrering av personuppgifter är normalt inte tillåten.

Senast uppdaterad: 09 april 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Arbetsliv, Covid-19