Hoppa till innehåll på sidan

Får vi mäta arbetstagares kroppstemperatur?

Att mäta enskildas kroppstemperatur är ett betydande integritetsintrång. Att bedöma arbetsgivares rätt att göra kontroller och arbetstagares skyldighet att genomgå kontrollerna styrs dock i huvudsak av arbetsrättsliga regler och omfattas inte av IMY:s befogenheter som tillsynsmyndighet.

Om en arbetsgivare väljer att registrera personuppgifter från kontrollen, till exempel i ett it-baserat besökssystem, omfattas däremot den behandlingen av dataskyddsförordningen och därmed IMY:s befogenheter som tillsynsmyndighet. En sådan registrering av personuppgifter är normalt inte tillåten.

Senast uppdaterad: 9 april 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Arbetsliv, Covid-19